Общество Спорт

Дискусионен форум на тема „Избери спорта – не на агресията и зависимостите“ ще се проведе в четвъртък

Написано от Величка Ачева

ПОКАНА

Екипът на Фондация „Ви Арт” Ви кани на Дискусионен форум на тема "Избери спорта – не на агресията и зависимостите", който ще се проведе на 04.10.2018 г. от 13:00 ч. в залата към галерия „Никола Манев” в ДКТ „Константин Величков”.

Целта на Форума е след проведените Инициативи обучения, Спортните кампове по волейбол и баскетбол, Демонстрациите с отборите на Волейболен клуб „Хебър“ и Спортен клуб по баскетбол „Хебър 2016”, да разгледаме, дискутираме и обобщим проблемите и възможните решения, свързани с агресията и различните видове зависимости сред младите хора. След изпълнените дейности по проект „Избери спорта“ експерти на Фондацията ще представят направените изводи.

Всички поканени страни, които имат отношение по повдигнатите въпроси – НПО, РУО – Пазарджик, Дирекция „Образование и култура” в община Пазарджик, СОУ, ЦНСТ ДМ, МКБППМН, спортни клубове, са поканени да се включат във Форума.

Последният етап на проекта е разработване на Сборник "Избери спорта – не на агресията и зависимостите", който ще бъде достъпен онлайн за всички заинтересовани на страницата на Фондацията viartfoundation.com

Проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик се изпълнява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3.

 


Този документ е създаден в рамките на проект «ИЗБЕРИ СПОРТА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари