България Институции

Десислава Костадинова: Продължаваме да работим по реформите започнати в предишния парламент

Написано от Величка Ачева

Народният представител от ГЕРБ Десислава Костадинова говори пред радио „Фокус“ за акцентите в работата на 44-то Народно събрание и предстоящите законодателни инициативи.

Фокус: Г-жо Костадинова, 44-то Народно събрание започна своята работа. Какви са основните акценти през първите месеци от работата му?

Десислава Костадинова: Като следствие от започнатата дейност в предишното Народно събрание, ще продължим работата си и в 44-тото, като приоритетна за правителството и за страната ще бъде започнатата съдебна реформа. За нея се изисква по-продължително технологично време, за промените, които предстоят. Поради тази причина най-вероятно законите, свързани със съдебната реформа ще влязат малко по-късно в пленарна зала. Първият законопроект, който бе подкрепен и внесен в деловодството на Народното събрание от ПГ на ГЕРБ е свързан с мажоритарния вот. След като мине през правна комисия и бъде разгледан, в зависимост от това каква подкрепа получи от различните политически формации, ще се стигне и до неговото дебатиране в пленарна зала. В сферите на здравеопазването и земеделието също има доста проектозакони, които предстои да бъдат гледани в пленарна зала. Нещо, което обещахме и вече стана факт е, че правителството през този мандат ще подкрепи неограничен брой ин витро процедури за семейства с репродуктивни проблеми.

Фокус: Споменахте за социални проблеми какво се подготвя в тази посока?

Десислава Костадинова: През последните седмици бяха разглеждани промени в Социалния кодекс. Майките, които се върнат на работа след 135-ия ден от раждането на детето до навършването на една година ще получават заплата и 50 % от парите за майчинство през първата година. Работодателят ще изплаща работната заплата, а НОИ ще поеме парите за майчинство.  От 1 юни тази година влиза в сила тази промяна в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, приета в края на миналата година. Доходите, пазарът на труда, социалното включване, пенсионната система и подкрепа на децата и семействата са сред акцентите в предстоящите законодателни инициативи на кабинета и парламента. От 1 юли се предвижда увеличаване на минималната пенсия – от 165 на 180 лева. 462 000 българи получават минимална пенсия. Повишаването и приравняването на минималната пенсия на 180 лева ще се отрази на общо 547 000 пенсионери. От 1 октомври ще се повиши и приравни минималната пенсия на 200 лева, като това ще се отрази на 800 000 пенсионери. Реформата в експертизата на нетрудоспособността е сред приоритетите на правителството.

Фокус: Какви други проблеми обсъждате с цел да се намери трайното им решение?

Десислава Костадинова: Скоро беше направена в парламента временната комисия, която ще разглежда случаите за неизплатени трудови възнаграждения у нас, която основна цел е да събере, обобщи и анализира случаите за дължими, но неизплатени заплати от страна на недобросъвестни работодатели. Проблемът с неизплатените заплати не е от скоро. От няколко седмици обаче той е във фокуса на общественото и парламентарно внимание. През 2009 – 2011 година е бумът на неизплатени заплати. По данни на Главната инспекция по труда, над 5000 работодатели са бавили или неизплатили възнаграждения на обща сума 322 млн. лева. Неизплащането на заплатите е социален проблем, който лишава работници и служители от средства за физическо оцеляване.  Предприети са законодателни мерки – промени в Кодекса на труда и други, които осигуряват по- голяма защита на работници и служители при дълго забавяне на заплати, както и рестрикции за некоректни работодатели. Тези промени се оказаха положителни, но недостатъчни. В резултат са намалели случаите на неизплатени заплати от недобросъвестни работодатели. Въпреки това колегите ми са се обединили около търсенето на комплексен подход. В рамките на 2 месеца ще се подготви доклад на база предоставените данни, като след това ще се предложат законодателни мерки за преодоляване на проблема. Те ще обхванат Кодекса на труда, Търговския закон, Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. В тази връзка ще се търси приемственост им от всички – работодателски организации, синдикати.

Фокус: Вие сте член на новосформираната парламентарна Комисия за наблюдение на приходните агенции, борба със сивата икономика и контрабандата. Какви ще бъдат основните акценти в нейната дейност?

Десислава Костадинова: Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции, борба със сивата икономика и контрабандата е нова и е 26-та, която се сформира в 44-то Народно събрание по предложение на нашия коалиционен партньор Обединени патриоти. Един от основните приоритети на правителството е повишаването на доходите на населението. Смятаме, че за да може това да  се случи е необходимо да има по-голям контрол, а също и борба със сивата икономика, контрабандата на акцизни и бандеролни стоки. Приехме идеята за сформирането на такава комисия, в която влизат 19 народни представители. До момента има вече достатъчно подадени сигнали, които ще бъдат обсъдени и разгледани подробно и да се предприемат съответните мерки. За да има постъпления в държавната хазна, е необходимо да има контрол върху приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.

Фокус: Вие сте член и на Комисията по политиките за българите в чужбина, където по време на предишния парламент бяхте заместник-председател. Имате представа за работата на тази комисия. Как ще продължи тя сега?

Десислава Костадинова: Създаването на Комисията по политиките за българите в чужбина подпомогна и допринесе за подобряване на взаимоотношенията и за пряката връзка и контакт с българските общности зад граница. За първи път комисията е сформирана по време на предишния парламент, но ще продължи дейността си и от настоящия. Нейното сформиране се оказа нещо много добро и положително. До този момент проблемите, които имаха българите зад граница нямаше възможност да бъдат отнесени пряко към конкретния комисия, която да бъде пряко ангажирана с техните решения. Наистина българите зад граница са доста голям процент от нашето население. Работата в комисията ще продължи по посока улесняване процедурата за получаване на българско гражданство.Друг основен проблем, с който се занимавахме бе свързан с българските училища в чужбина. Надявам се да има приемственост и да продължим да бъдем полезни на българите в чужбина.

 

Коментари