Общество

ДБМ отново стартира проект „Дари обяд“

Снимка:Интернет
Написано от Величка Ачева

 

Пазарджик

За трета поредна година стартира проектът на Движение на българските майки – звено Пазарджик “ДАРИ ОБЯД”. Проектът е насочен в полза на деца, които не са настанени в Институции или Приемни семейства, а към деца, отглеждани в родна семейна среда. "Ние, екипът на ДБМ- звено Пазарджик, през годините, трупайки опит, се сблъскахме с много лични казуси и ситуации, при които деца растейки в родното си семейство, поради социални и/или икономически причини, срещаха необходимост да им се подаде ръка. През годините разбрахме, че децата от Институции, за които държавата ни се грижи да покрие режийните им разходи (храна; топла и уютна, близка до семейната среда; дрехи; консумативи), имат нужда предимно от ласка, от прегръдка, от приятел дори.. В същото време, се срещат и такива деца, които се радват на майчина подкрепа, на бащино рамо, които растат в родното си семейство, но оцеляват на ръба на нищетата. Да, случва се и в много семейства да има лични трагедии . През годините сте чели за наши инициативи именно насочени в полза на “семейства в неравностойно положение”: самотен татко с три момчета; многодетна мама; нашите близнаци Васил и Василена..и др. Затова, този път решихме да вложим сърцето си, силите си и средства именно в подкрепа на такива деца. Деца, които се отглеждат в семейна среда, които са в училищна възраст, посещават редовно учебни занятия, на целодневно обучение са, имат успехи в училище, но са в неравностойно положение: полу-сирак, дете от многодетно семейство и т.н.", се казва в информацията на ДБМ относно проекта. 

Той е за учебната 2018/2019г. е има за цел да осигури ученически обяд на деца, учащи в: Бенефициенти: Начално Училище "Васил Левски" – Пазарджик – трима ученици; Начално Училище "Васил Друмев"- Пазарджик – двама ученици; Начално Училище "Отец Паисий"- двама ученици и ученическа закуска на деца, учащи в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-с. Ивайло – 8 ученици.

Срокът на проекта е от октомври до юни 2019г.

Подборът става след попълнени анкетни карти и предложени от класните ръководители на ученици, отговарящи на изискванията, посочени в Анкетна карта-декларация, изготвена от ДБМ.  Движението има право по всяко време да прекрати проекта за конкретен ученик, който вече не отговаря на изисканите критерии, показал е слаб успех, лоша дисциплина, не посещава редовно училище, извършвал е противообществени прояви в периода, в който е част от програмата.

Общата приблизителна стойност на проекта е 2920лв. (сумите са приблизителни, заради непланирани почивни дни, като “дървена ваканция”, избори и др.)  Критериите, по които са избрани конкретните училища са: Начално училище с целодневна форма на обучение; Основно училище със засилен брой на ученици в неравностойно положение; Училищата имат подписани договори с доставчици на училищен обяд/ закуски; Училищата са били партньори през годините, в различни акции и инициативи на ДБМ-звено Пазарджик, като са осъществявали съвместна благотворителна дейност, ангажираща безвъзмездно, както учители от конкретните училища, така и ученици и родители, в полза на деца от Институции и Приемни деца.

Коментари