Общество

Гимназия Аксаков и ОИЦ подписаха договор за сътрудничество

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Областен информационен център – Пазарджик и Профилирана гимназия „Иван Сергеевч Аксаков“ – училище посланик на Европейския парламент решиха да поставят началото на пълноценно сътрудничество, като за целта сключиха договор за съвместна дейност. Съгласно текста на документа, двете страни поемат ангажимент да си сътрудничат, за да се подобри осведомеността сред учащите за Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и за Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

 

Договорът беше подписан от управителя на ОИЦ Радослав Пешалов, директора на гимназията Иванка Ваклинова, старшите посланици Цветелина Арапова – Чавдарова и Соня Моллова, както и младшите посланици Сара Ковачева, Трифон Аврамов, Сашко Пенев, Георги Цветанов, Стела Нешева, Симона Нешева, Тереза Тодорова, Николай Андров, Иван Иванов, Петя Дамянова, Димитър Мишев, Стоян Георгиев, Мария Христоскова, Марчела Янкова, Катерина Михайлова, Иво Навущанов, Станислава Минова е Величка Величкова.

Сара и Трифон споделиха цели и бъдещи изяви преди подписването на договора. Осмокласничката Сара Ковачева  благодари от името на всички младши посланици от „Аксаков”, на всички ученици, на учителите ни за подкрепата на Областен информационен център, на Община Пазарджик, медиите. „Настоящият документ, който подписваме днес е изготвен като са използвани Преамбюла на Договора за създаване на Европейския съюз, приоритетите на Мрежата от информационни центрове в България и Програмата за училище посланик на Европейския парламент на Информационното бюро на Европейския парламент. Очерта целите, набеляза и бъдещите намерения и партньорства.Сред основните цели е да се изгради устойчиво партньорство и подкрепа на дейностите на Областния информационен център и Гимназията, свързани с  популяризирането на политиките на Европейския съюз и предоставяната от Центъра в Пазарджик актуална информация, относно възможностите за европейско финансиране на добрите практики с успешни проекти.  Така ще гарантираме, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори, каза Сара.

В изявлението си единайсетокласникът и член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето за област Пазарджик, Трифон Аврамов, открехна завесата за това, какво им предстои до средата на месец май. Очакват ги изключително интересни гости, теми, инициативи. Първият гост е професор Екатерина Михайлова, преподавател в Нов български университет и възпитаник на Гимназия „Аксаков”. Тя ще се върне отново в училище с темата „Синхронизация на българското и европейското законодателство по пътя към Европа”.

Гост-лектор ще бъде също евродепутатът Ангел Джамбазки, с темата „Образованието в новия програмен период на ЕС”.

Младши посланик Георги Цветанов очаква среща с младшите посланици от училище …. В Мадрид.

На 17 април младшите посланици на Европейския парламент от Гимназията, заедно със Симеон Сакскобурргготски – министър-председател на РБългария в мандат 2001-2005 година и Соломон Паси – външен министър на РБългария в мандат 2001-2005 година, ще направят препис на съкратения вариант на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз и символично ще подпишем документа.

Инициативите през май ще приключат с представяне на държавите членки на Европейския съюз с народни носии и пресъздаване на емблематични личности от историята и културата на 28-те държави. В инициативата „Европа е култура”, богатството на България ще бъде представена с народните носии на всички етнографски области. На този ден официално ще стартира и Младежки клуб „Коридорът е Европа” в Гимназията.

Изпратени са покани за гостуване ш на евродепутатите Петър Курумбашев, Светослав Малинов и Андрей Новаков.

Със съдействието на Областния информационен център – Пазарджик са предвидени посещения във фирми, реализирали дейности с финансиране по европейските фондове.

Коментари