Култура

В ХГ „Ст. Доспевски“, „Абсурд – но не точно“

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Адаптиран за залите на ХГ „Станислав оспевски“ проект, с интригуващото име „Абсурд – но не точно“, представя глерията. Той е дело на четирима художници от Австрия – Хайде Ауфгевект, Йозеф Данер, Хюсеин Ишик и Георг Лебцелтер. По време на откриването, на 7 юни от 18.00 ч., те ще запознаят публиката с идеите си.

 

В изложбата „Абсурд – но не точно“ художниците третират историите и митовете на настоящето и техния социален и медиен контекст, анонсират от галерията. Оспорват и анализират тези естетически стандарти, както подсказва заглавието с провокативната си алогичност. По един подчертано отличителен начин художниците използват разнообразни техники – от традиционна рисунка и живопис до цифров печат, видео анимация и намеса в пространството. Макар и концептуално обединени, произведенията  се обособяват в две тематични ядра: „Абсолютно риалити шоу“ и „На живо от ковчега ми“.

За изложбата си „Абсолютно риалити шоу" артистите Хайде Ауфгевект, Йозеф Данер и Георг Лебцелтер създават ансамбъл от голямоформатни цифрови отпечатъци, включително върху витрините на първия етаж, като по този начин свързват галерията с общественото пространство извън нея. Тримата са основни артисти от отворения кръг ARGE EINWANDAUFBRUCH, в който художниците възприемат сътрудничеството си като работа в развитие, разширяема и адаптируема по отношение на съдържание и пространство. Изкуството, и преди всичко графиката, се използва като лаборатория за знаци и поетични акценти. Темите в произведенията им се пораждат от размишления върху "Сънят на разума", проявен в нашата глобализирана медийна култура, и чудовищата, които той ражда.  

Инсталацията на Хюсеин Ишик "На живо от ковчега ми" се състои от голямоформатни рисунки и около 10 000 копия, някои от които цветни, лежащи на пода като безжизнени есенни листа. Тематично инсталацията третира съвременното хаотично състояние на света от гледната точка на плъх, живеещ в ковчег и предаващ "на живо" картината, която обхващат очите му.

Творбата на Хюсеин Ишик засяга представата на Запада за Ориента – романтичното, екзотично изобразяване на ориенталския свят като един красив, безгрижен свят на изток и бруталната военна действителност в съвременния Ориент. По този начин клишето на западните изображения става видимо, приписваните характеристики и приетите истини се разобличават и очевидните неизбежности трябва да бъдат поставени под съмнение.   

Проект „Абсурд – но не точно“ ще може да се види от 7 юни в Художествена галерия „Станислав Доспевски“, която партнира на пловдивската галерия. За осъществяване на проекта помогна Община Пазарджик. Събитието е част от програмата на Фестивал на изкуствата „Арт идея – арт алея” Пазарджик` 2018.

В Пазарджик  изложбата ще остане до 7 юли 2018 г.

Целият проект се реализира с финансовата помощ на:

KULTUR NIEDERÖSTERREICH,

BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH

АВСТРИЙСКО ПОСОЛСТВО В СОФИЯ

Коментари