Общество

В селата се раждат повече извънбрачни деца, отколкото в градовете

bebeta novorodeni
Написано от Елена Станоева

През миналата година България се нарежда на първо място сред европейските страни по ниво на обща смъртност, където коефициентът на смъртност за 2016 г. е бил 10.0‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни. С най-ниска смъртност са Ирландия и Кипър – по 6.4‰, и Люксембург – 6.8‰. 

 

В област Пазарджик починалите през миналата година са 4151, а коефициентът на обща смъртност – 16.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се  е увеличил с 5.6%. Продължават да се наблюдават силно изразени различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.3‰), отколкото в градовете (14.6‰).

През 2017 г. в областта са починали 26 деца до една година, а коефициентът на детска смъртност на 1000 новородени е 11.1‰. По този показател областта се нарежда на 3-то място в страната. В същия период са се родили 2368 деца , 2347 (99.1) от които – живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 56 деца (за 2016 г. броят на живородените е 2 403 деца), или с 2.3%. Живородените момчета  са били със 73 повече от момичетата.

Коефициентът на общата раждаемост през 2017 г. е 9.0 ‰, а през предходните 2016 и 2015 г. той е бил съответно 9.2 и 9.3‰. В градовете коефициентът на раждаемост е 9.1‰, в селата – 8.9‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.3 и 9.0‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.5‰, София (столица) – 10.3‰, Стара Загора и Пловдив – по 9.6‰. Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2016 г. е 10.1‰ по данни на Евростат. Най-високо е равнището в Ирландия – 13.4‰, Обединеното кралство и Швеция – по 11.8‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 7.8‰.

Средната възраст на жените в областта при раждане на първо дете през 2017 г. е 24.9 години, при 27.1 години за страната. Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания.

През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 558, или 66.4% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в селата (68.5%) е по-висок отколкото в градовете (65.2%).

Коментари