Общество Политика

В Пазарджик ще заработи Дневен център за възрастни хора с увреждания

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Скоро в  Пазарджик ще отвори Дневен врати център за възрастни хора с увреждания, нуждаещи се от медицинска грижа – една сравнително нов тип социална услуга. Новината съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, която е в Пазарджик за работна среща с представители на Общината, социалните дирекции от региона и неправителствени организации.

 

За очаквания от доста време Закон за социалните услуги зам.-министър Димитрова беше лаконична – „Не лесно да се разпише закон. Надявам се да напишем такъв, за който няма веднага след това да се налагат указания как да се прилага. Срокът е до 15 октомври да имаме проект на Закон за социалните услуги. Структурата на концепцията е приета от работната група (около 90 души), усилено се провеждат дискусии в различните направления. Надявам се да стигнем до консенсус по всички.” В баланса на услугите деца резидентен тип и тези за възрастни заместник министърът прибави и семействата и основната цел, в закона да се акцентира на комплексния характер в предоставянето на услугите, който да се основава на обективна оценка. На думи не звучи сложно, но когато започне да се изпълва със съдържание, вече не е толкова лесно, добави Димитрова. „По отношение услугите за възрастни, в началото на годината МС утвърди първия план за деинституционализация на услугите за възрастни. Специално в град Пазарджик по този първи план 2019-2020 ще бъде изграден дневен център за възрастни с увреждания с необходимост от постоянна медицинска грижа – една сравнително нов тип социална услуга. Планът за деца в област Пазарджик няма да се актуализира. Зам.-министър Димитрова сподели мнение, че Пазарджик има достатъчно добре развита мрежа от социални услуги за деца – както дневни форми, така и резидентни услуги. Като основен ангажимент на работната група тя посочи изграждане стандарта за личните асистенти. „Тази услуга се е доказала като полезна във времето, още повече, че трябва да я разглеждаме като превенция на деинституционализацията.  До края на месец май работната група има сложната задача да изработи план, който да разгледаме с Министерство на финансите и през 2019 г. или 2020 г. да имаме стандарт за личните асистенти.”, допълни зам.-министър Димитрова.

По-рано през деня Росица Димитрова беше гост на годишнината от разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания в Пазарджик, след което посети Дневния център за деца с увреждания „Вяра, надежда, любов”.

Коментари