Спорт

Волейболисти и баскетболисти с демонстрация в събота на Острова

Написано от Величка Ачева

Очакваме Ви на 4 август 2018г. /събота/ от 10:00 ч. на Колодрума в Парк "Остров Свобода", където ще се проведат ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ с участието на Волейболен клуб ХЕБЪР Пазарджик и Баскетболен клуб ХЕБЪР Пазарджик, известни спортисти, млади хора, официални гости.

Вход свободен!

Чрез спортните дейности по проект „Избери спорта“ Фондация „Ви Арт“ ще популяризира и насърчи здравословния начин на живот като превенция на зависимости и рисково поведение сред младите хора между 15 и 29 години и на тези в неравно положение.

Целта ни е да повишим интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

Проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик се изпълнява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3.


Този документ е създаден в рамките на проект «ИЗБЕРИ СПОРТА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари