Вашите сигнали

Вашите сигнали: Една бележка и работещ асансьор биха спестили нерви в Кадастъра

darts 44.preview
Написано от Вера Велева

Изпратено от вас:

Днес имах работа в кадастъра, който се намира на петия етаж в сградата на Дома на техниката. Изкачих се по стълбите, защото асансьора е развален. Още по-изненадана останах, че скици ще започнат да се заявяват от 14.01. и си тръгнах обратно. Дали не можеше да се постави долу на асансьора съобщение за този срок/като се има предвид ,че тази услуга е основна за тях/? И последно ще попитам толкова ли няма техници в този град да оправят този асансьор? Нали разбирате, че това е услуга за цялата област и по стълбите беше върволица от хора, които отиваха до 5 етаж и се връщаха обратно,кой свършил работа, но повечето не свършили.

Коментари