Общество

Бюрото по труда приема заявления за обучение по две специалности

Написано от Елена Станоева

Пазарджик Заявления за обучение на продавач-консултанти и готвачи приема Бюрото по труда в Пазарджик. Желаещите да преминат обучение трябва да попадат в една от следните групи – безработни младежи до 29 години; продължително безработни лица; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда такава, както и неактивни, желаещи да работят. Разбира се, трябва да са регистрирани в Бюрото по труда.

 

И по двете специалности обучение ще преминат по 20 лица. Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Управление на промяната”.

Курсовете ще стартират на 11.04.2017 г.  По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Стъпка напред”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с АИКБ.  

Коментари