Общество

БЧК раздава втори транш хранителни пакети на нуждаещи се

Написано от Елена Станоева

Пазарджик

Продължава раздаването на индивидуалните хранителни пакети в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за  втори транш на  „Хранителна програма – план 2016“.

 

Ръководството на БЧК припомня, че раздаването ще продължи до 4 май. Всички правоимащи, включени в списъците на АСП, получават по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща –  7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и  мед – 1 кг.

От БЧК напомнят още, че право на хранително подпомагане имат:

–  лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;

– майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към октомври 2016 г.;

– лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;

– лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към октомври 2016 г.;

– лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към октомври 2016 г.

– лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ,   получили  интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към февруари 2017 г.

– лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК  в 18пункта в цялата област като всеки правоимащ  получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

За град Пазарджик  хранителните продукти  се раздават в:

· Пункт № 1  ул. „Васил Левски „ № 58 /училище „Климент Охридски“/  от 9.00 – 15.00 часа

· Пункт №2  Пенсионерски клуб №3 /моста на Лютата/ от 9.00 – 15.00 часа

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Ръководството на БЧК приканва гражданите да се явят в пунктовете за раздаване, за да получат хранителните пакети.

Коментари