Институции Общество

Агенция по вписванията ще предостави 9 нови електронни услуги

Написано от Елена Станоева

Девет нови електронни услуги ще предоставя Агенцията по вписванията на гражданите и бизнеса с финализиране на надграждането на Имотния регистър и връзката му с кадастралния регистър. Това съобщава изпълнителния директор на агенцията Зорница Даскалова по време на пресконференция за стартиране на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“.

 

Сред бъдещите електронни услуги, които ще предоставя агенцията са:
      • регистриране на заявление за предстояща сделка за предварително деклариране на предстояща сделка;
      • проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;
      • автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;
      • уведомления за общините и техните бази данни за данъчни цели;
      • искане за издаване на преписи;
      • искане за издаване на удостоверение за лице;
      • искане за издаване на удостоверение за имот;
      • искане за издаване на удостоверение за период;
      • калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси.

      Проектът се осъществява с финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
      Общата му стойност е в размер на 1 500 000 лева, а срокът за изпълнението – 18 месеца.

 

Коментари